Fotografering 19.6.2010

 
 

Bilder från fotograferingen 19.6. 2010